Opfattelsen af lov og ret i forhold til forretning, SKAT og murermester?

Hvordan er opfattelsen af lov og ret i forhold til forretning, SKAT og murermester? Her er nogle konkrete uddrag. Henset til, at spørgers kerneydelser består konkret i at levere konsulentydelser til sine kunder: Dermed er det SKATs opfattelse, at spørgers u...

Læs mere